top of pageFå en fantastisk dag på en gård og vis ditt engasjement!

Det er påmeldingsfrist pga matservering og buss!

Trykk på gårdene for mer informasjon og påmelding.19. mai - Ommang Søndre: 

20. mai - Arstun (NB! gratis buss fra oslo) : 20. mai- Holli Mølle: 20. mai -Alm Østre: 2. juni - Aschim Mølle: 

 Tilbring en hyggelig dag på gården med lunch, appeller og felles frøsåing på gamlemåten...og forhåpentligvis er det sol :)

-Så enkelt kan det være å kjempe for en bedre fremtid!


Så Fremtiden! på facebook. Hurra! Da kan du invitere alle vennene dine på en felles gårds-utflukt"
 

Mer info om gårdene: trykk på facebook-linkene til venstre, eller se helt nederst på siden.

Hvorfor nei til GMO og hvorfor nå?

Regjeringen vurderer å godkjenne 2 genmodifiserte(GM)-mais og 1 GM-raps i Norge.
Disse er genmodifisert til å tåle mye mer og sterkere sprøytemidler.
Dette er det hverken vi menneskene  eller naturen rundt oss som tjener på , - kun de store firmaene som selger disse pakkeløsningene. (frø og sprøytemidler)

Vi hverken trenger eller ønsker genmodifisert mat i  N​orge, men regjeringen er under stort press fra lobbyister, genteknologer og EU.

​Norges genteknologilov har hittil blitt kalt verdens beste. Dette fordi den ikke tillater genmodifisert mat i Norge. Nå kan dette bli forandret for alltid!

Vi har ingen GMOer til mat og fôr i dag - Du er med å bestemmer fremtiden!

OM AKSJONEN og GÅRDENE​ og program:​

 

​Aksjonen Så Fremtiden! Er en internasjonal aksjon.
Den initieres av bønder rundt om i verden som setter seg i mot å dyrke GMO-avlinger.

Flere bevisste bønder på Østlandet åpner gården sin for folk som vil vise sitt engasjement denne våren.

Om aksjonen blir en success og politikerne ser at de har støtte for å beholde den gode genteknologienloven (tross alt press utenfra), avhenger av om det kommer mange folk å deltar på aksjonen
​Nettverk for GMO-FRI Mat og Fôr er med å organiser såfrøaksjonen, sammen med SPIRE (utviklingsfondets ungdomsorganisasjon)

Les mer:​​

**Artikler om GMO fra
Utviklingsfondet; her

​​
**Plattform for GMO-fri mat og fôr på Bygdekvinnelaget sine sider; HER

 

1. GMO sprøytes med svært giftige sprøytemidler. Og MYE! Det er derfor de er genmodifiser, - for å tåle det sprøytemiddelet som de andre plantene(ugresset) dør av.


2. Vi mister vårt biologiske mangfold - det som vi jo baserer vår eksistens på .


3. Bønder mister kontroll over sin egen avling. Mange bønder lider under gjelden de har til frø-selskaper som Monsanto( les om SPIRES kampanje; Oljefondet ut av monsanto her)

 

4. Vi mister kontrollen over matfatet vårt; når genmodifiserte matvarer puttes inn i mange produkter, blir det vanskeligere og vanskeligere å vite hva man  spiser
 

5. Genmodifiseing av mat er en veldig usikker teknologi med usikre ​helserisikoer.
 

6. Vi har lite nytte av dagens GMOer - de er ikke bedre enn helt vanlige planter og de løser IKKE verdens sultprobelemer.
 

7. Genmodifiserte planter sprer seg , akkurat som andre planter, der det passer dem. Slik sett har vi ingen kontroll over vårt biologiske mangfold.
 

8. GMO skaper store monokulturer som utpiner jorda.
 

9. De som sprøyter med det giftige sprøytemiddelet, spesielt i utviklingsland, er utsatt for store helserisikoer
 

10. Vi etterlater oss til neste generasjoner, en jord, et klima og et biologisk mangfold som helt sikkert er dårligere enn det vi fikk.
​ ​

10 grunner hvorfor genmodifisert mat og for er uønsket:

Sånn ser det ut når vi sår GMO-fri såvare for hånd! Hjertlig Velkommen til aksjon! :)

Vi ønsker alle velkommen til åpen-gård dag med familie, venner og kjente!

Vi skal så GMO-fri såvare for hånd. Det blir en flott og innholdsrik dag  og dette er en veldig viktig sak som gjelder oss alle!

Det blir satt opp buss fra Oslo til  Arstun søndag 20.mai kl. 12.00 fra Oslo S ved Hotel Opera. Bussen ER GRATIS og går tur-retur :)

Hvis du vil være med på den, send E-post til

safremtiden@gmail.com


Bli gjerne med på flere gårder, det er bare hyggelig!Mer om gårdene, trykk på linkene over, eller se helt nederst på siden: 

Mer om gårdene: HUSK PÅMELDING TIL: safremtiden@gmail.comArstun:www.arstun.no

BUSS fra OSLO S ved Hotel Opera går kl. 12.00. Husk påmelding (safremtiden@gmail.com)

Program :
13.00 - Velkommen ved gårdbrukere Irandi Ediriweera og Kåre Nordby
13.30 - Appeller: Kathrine Klevland, leder i Bygdekvinnelaget, SPIRE, Kristiane Brudevoll fra Grønn Ungdom.
- Musikalsk innslag
14.00 - Frø-såing for hånd på rekke
14.30 - Servering av lunch


Holli Mølle: http://www.holli-molle.no/

13.00 - 16.00
Velkomsttale.
Appeller.TBA
Så vårt nest eldste kornslag, emmer, for hånd på rekke!
Salg av risotto baser på gårdens egne produkter.

 

Alm Østre: http://www.almostre.no/

12.30 - 15.30
Velkomsttale.
Appeller.TBA
Så jordet for hånd på rekke.
Servering av lunch.Ommang Søndre: http://ommang-sondre.origo.no/

11.30 - Velkommen ved gårdbrukere Bente Pünter og Gertjan de Snaijer.
12.00 - Appeller : Grønn Ungdom ved Kristiane Brudevoll + TBA
- Musikk ved Knut Erik Tornaas
13.00 - Frø-såing for hånd på rekke
14.00 - Servering av lunch

 Vestre Aschim Mølle:http://www.historiskehadeland.no/aktorer.asp?m=54009&s=54493

 Program  fra kl. 14.00
 - Velkommen ved gårdbrukere Johan Swärd.
 - Appeller : Aksel Hagen stortingspolitiker for SV, +TBA
 - Frø-såing for hånd på rekke
 - Servering av lunch

 bottom of page